Sporten is belangrijk voor zowel de fysieke als mentale gezondheid. Maar als er zich eenmaal een blessure voordoet kan dit erg vervelend zijn. Soms met grote gevolgen op de korte en lange termijn. Van alle sportblessures komen knieblessures het meeste voor, namelijk 22%. Meer dan een derde van de knieblessures zijn verstuikingen of verrekkingen(1).

Veel onderzoeken tonen aan dat kinderen in de leeftijd tussen de 12 en 18 jaar een verhoogd risico hebben op het ontwikkelen van een knieblessure. Vooral meisjes hebben op deze leeftijd meer kans op een knieblessure dan jongens(2). De laatste jaren zijn het aantal voorste kruisband letsels fors opgelopen. Het hebben van zo’n ernstige knieblessure heeft enorme fysieke, sociale en financiële gevolgen. Daarnaast is het bekend dat artrose van de knie veel eerder optreedt na een ernstige knieblessure, waardoor sporten, maar ook het dagelijks leven in de toekomst ernstig beperkt kan worden(3,4).
70% van de voorste kruisbandletsels ontstaat door non-contact(2). Dit betekent dat er op het moment van de blessure geen contact was met een tegenstander of ander object (5). De meeste letsels worden gezien bij het afremmen, wisselen van richting en landen vanuit een sprong(6).

Er zijn verschillende factoren die de kans op een ernstige knieblessure kunnen vergroten, zoals hypermobiliteit, doorzakken van de voeten, lenigheid van de hamstring, hormonale factoren en het vaardigheidsniveau(7).

Joint Forces heeft een effectieve warming-up ontwikkeld, waarbij aandacht is voor de kwaliteit van bewegen en het verbeteren van het bewegingsgevoel. Deze warming-up kan het risico op een dergelijke ernstige blessure met 50 tot 70% verminderen(8). WeDoCare gaat de warming-up binnen sportverenigingen en op lagere en middelbare scholen implementeren. Deze warming-up zorgt, naast vermindering van blessures voor zowel jongens als meisjes, ook voor een verbetering van het sportprestatievermogen.

Meer informatie over wat we voor jou of je sportvereniging kunnen betekenen, neem contact op met info@wedocare.nl.

Literatuurlijst
1. Letsel Informatie Systeem / Consument en veiligheid, 2011.
2. Hewett TE, Myer GD, Ford KR. Anterior Cruciate Ligament Injuries in Female Athletes,
Part 1, Mechanisms and Risk Factors. Am J Sports Med. 2006;34(2):299-311
3. Yoo JH, Knee Surg, Sport Traumatology, Arthroscopy: official journal of the ESSKA. 2010
Juni; 18(6):824-30
4. Myklebust G, Bahr R. Return to play guidelines after anterior cruciate ligament surgery. Br
J Sports Med. 2005(39):127-131
5. Walden M, Atroshi I, Magnusson H, Wagner P, Hagglund M. Prevention of Acute Knee
Injuries in Adolescent Female Football Players: Cluster Randomised Controlled Trial. British
Journal of Sport Medicine. 2012 oktober;46(13):904
6. Myer GD, Brent JL, Ford KR, Hewett TE. Real-Time Assessment and Neuromuscular
Training Feedback Techniques to Prevent Anterior Cruciate Ligament Injury in Female
Athletes. Strength and Conditioning Journal. 2011;33(3):21-35
7. Murphy DF, Connolly DAJ, Beynnon BD. Risk factors for lower extremity injury: a review of
the literature. British Journal Sports Medicine. 2003;37:13-29
8. Joint Forces https://www.jforces.nl/